Bośnia i Hercegowina

Polska i BiH nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1995 r. Stan relacji bilateralnych jest dobry. Polska jest dla Bośni i Hercegowiny ważnym partnerem politycznym, konsekwentnie opowiadającym się za polityką rozszerzenia NATO oraz UE.

.

EKONOMIA

Głównymi powodami Państwa decyzji o odwiedzeniu Bośni i Hercegowiny w celach biznesowych powinna być mocno zmotywowana, wysoko wykwalifikowana siła robocza, niskie koszty prowadzenia działalności, dobre kontakty z rynkami regionu oraz naturalne piękno BiH, jej kulturalne i historyczne zabytki oraz ludzie o wielkich i otwartych sercach.. W minionej dekadzie środowisko biznesu, dzięki obecności licznych agencji międzynarodowych, inwestorów zagranicznych i programów pomocowych, w dużej mierze przyjęło zasady nowoczesnej praktyki biznesowej.

  • BiH ma bardzo korzystne położenie geograficzne – na skrzyżowaniu dróg pomiędzy Zachodem i Wschodem, Morzem Śródziemnym i Kontynentem, a od europejskich centrów biznesu oddalona jest o dwie godziny lotu;
  • Przedsiębiorstwa w BiH mają bogatą tradycję udziałów w projektach międzynarodowych na całym świecie (niektóre z przedsiębiorstw przed wojną były zaliczane do wiodących firm ze swoich branży na świecie) i odnoszą na tym polu sukcesy;
  • BiH dysponuje wysoko wykwalifikowaną i zmotywowaną siłą roboczą, która dobrze zna języki obce;
  • BiH ma stabilną walutę powiązaną z euro
  • Roczna inflacja w BiH nie przekracza 3%;
  • 95% produktów z BiH jest zwolnionych ze wszystkich opłat przy eksporcie do UE;
  • BiH cieszy się preferencjami handlowymi przy eksporcie swoich towarów także do wielu innych państw;
  • Inwestorzy zagraniczni mają takie same prawa jak krajowi;
  • BiH ma nowoczesną sieć telekomunikacyjną;
  • BiH jest ważnym producentem i eksporterem energii w regionie.

Największe znaczenie w gospodarce Bośni i Hercegowiny mają rolnictwo, leśnictwo, górnictwo i energetyka. Na terenie Bośni i Hercegowiny znajdują się eksploatowane złoża: rudy żelaza, węgla brunatnego, soli kamiennej, rud cynku i ołowiu. 

.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

W ostatnich latach obroty towarowe z Bośnią i Hercegowiną przedstawiały się następująco: (dane wg.GUS)

w mln EUR


2008          2009          2010          2011          Dynamika (%)

Eksport             77.255          85,5          85,7            110,1          128,6

Import              34.265          34,6           41,1              52,4          125,3

Obroty            111,99          121,1         128,6            162,5         127,6

Saldo                42.528          50,8           44,6              57,7


Żródło: GUS