O nas

Kosowo

Republika Kosowa jest bardzo młodym państwem na mapie Europy. Swoją niepodległość ogłosiła niedawno, bo zaledwie w 2008 r. Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa i nadal uważa je za swoje terytorium.

Do dnia 11 listopada 2012 r. Kosowo zostało uznane przez 94 kraje świata, w tym przez przeważającą część państw UE (22 spośród 27) i NATO (24 spośród 28). Większość z nich nawiązała też z Prisztiną stosunki dyplomatyczne. Pięć państw UE nie uznaje jego niepodległości – są to Cypr, Grecja, Hiszpania, Rumunia i Słowacja.

Polska uznała Kosowo w dniu 26 lutego 2008 r. Nie nawiązano jednak jeszcze stosunków dyplomatycznych z tym państwem. 

Polska nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego na terenie Kosowa.

Brak nawiązanych stosunków dyplomatycznych nie oznacza braku kontaktów z Kosowem. Polska wspiera demokratyczny rozwój tego państwa i jego europejskie aspiracje, wychodząc z założenia, że sprawne państwo kosowskie będzie odgrywało ważną rolę dla stabilności całego regionu Bałkanów Zachodnich.