Obsługa przedsięwzięć kapitałowych

W ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorstw możemy zaoferować wsparcie w pozyskiwaniu finansowania. Jeżeli dzięki finansowaniu zewnętrznemu przedsiębiorstwo mogłoby rozwijać się szybciej niż obecnie, pomożemy Państwu znaleźć niezbędny kapitał w wysokości adekwatnej do potrzeb na obecnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

Już na etapie wstępnej rozmowy ustalamy wspólnie, jaka strategia finansowania jest dla Państwa właściwa i osiągalna za pomocą dostępnych źródeł finansowania. Następnie - przy wsparciu modeli rozwoju przedsiębiorstwa (uproszczony business plan) - ustalamy wielkość tego finansowania.

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

 • Audyty pod kątem możliwości i form pozyskania finansowania
 • Opracowywanie strategii finansowania rozwoju
 • Opracowywanie planów uzyskania finansowania
 • Oferty na rynku niepublicznym oraz na rynku NewConnect i Catalyst
 • Pozyskiwanie finansowania z banków
 • Organizowanie finansowania od Business Angels
 • Pozyskiwanie środków z funduszy UE

OBSŁUGA PRZEDSIĘWZIĘĆ KAPITAŁOWYCH

 • Memoranda informacyjne
 • Pre-feasibility study przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Feasibility study przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Analizy due diligence firm
 • Wyceny firm i wartości udziałów/akcji
 • Doradztwo przy sprzedaży udziałów/akcji

CONTROLING I DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE

 • Sporządzanie wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych
 • Sporządzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych (budżety)
 • Opracowywanie i wdrażanie koncepcji systemów planowania, budżetowania i controllingu
 • Outsorcing funkcji controllingu, planowania i budżetowania
 • Analizy ekonomiczno-finansowe danych historycznych

DORADZTWO STRATEGICZNE

 • Analizy strategiczne
 • Strategie organizacji i plany strategiczne
 • Project management
 • Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

DORADZTWO ORGANIZACYJNE

 • Analizy struktur organizacyjnych
 • Projekty zmian struktur organizacyjnych